InkaInkaInkaInka
InkaInkaInkaInka
InkaInkaInkaInka
InkaInka

"Od autora"

Zdjęcia ze spektaklu telewizyjnego "Inka 1946"

 

Ale gdy prysną niewoli kajdany,
Gdy zaprzestaną tych potwornych zbrodni,
Przyjdźcie tu do mnie, kochani rodacy,
Krzyknijcie głośno: „Siostro, jesteśmy już wolni!”.

 

Zachowałam się jak trzeba – wspomnienie” jest wyrazem mojego osobistego hołdu złożonego Danusi Siedzikównie, „Ince” – bohaterskiej sanitariuszce 5 Wileńskiej Brygady AK – okrutnie torturowanej i zamordowanej przez stalinowskich funkcjonariuszy w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej 12.
Jedyną winą „Inki”, o której mówi się coraz częściej jako o polskiej Antygonie, było marzenie o życiu w niepodległej Polsce. W oczach komunistów była to zbrodnia nie do wybaczenia, dlatego nazwana została „wrogiem ludu” i zamordowana bez litości, przy złamaniu nawet ówczesnego komunistycznego prawa.
Od czasu, gdy poznałem historię życia „Inki” jestem zafascynowany postawą tej młodej patriotki, która zawsze zachowywała się „jak trzeba”. Jej postać jest mi szczególnie bliska ze względu na ideały i wartości, którym była wierna, i za które zapłaciła najwyższą cenę. Zginęła z imieniem Polski na ustach.
Jej heroiczna postawa, niezłomność, szlachetność, wierność danemu słowu, patriotyzm to cechy, z którymi się identyfikuję. Zadaję sobie często pytanie, jak wyglądałaby nasza Polska dzisiaj, gdyby nie „Inka” i wszyscy inni żołnierze wyklęci, którzy czynnie sprzeciwiali się komunistycznemu barbarzyństwu tuż u jego zarania? Kim ja byłbym dzisiaj?
Danuta Siedzikówna, „Inka” symbolizuje w moich oczach całe pokolenie Polaków, którzy w imię Boga, Ojczyzny, wolności i honoru w tragicznych latach 1939 – 1989 roku zapłacili za marzenia o niepodległości cenę najwyższą. Niech więc to „Wspomnienie” będzie wyrazem mojego osobistego hołdu złożonego „Ince” i za Jej pośrednictwem wszystkim żołnierzom wyklętym, zabitym i zamęczonym w ubeckich katowniach.
Jest budujące, że prawda o „Ince” wyszła na światło dzienne, a coraz więcej osób interesuje się Jej postacią. Chciałbym aby napisana przeze mnie historia o życiu Danusi Siedzikówny choćby odrobinę przyczyniła się do wzrostu tego zainteresowania. 
Marzę, aby herozim i poświęcenie tej młodej dziewczyny, która gorąco i bezinteresownie kochała Polskę stały się swoistym memento dla tych, którzy za miskę lepszej strawy na obczyźnie zapomnieli o swoich obowiązkach względem świętej Ojczyzny. 
Zastanawiam się też, czy współczesna Polska jest już krajem wolnym, takim o jakim marzyła Danuta Siedzikówna? Czy my Polacy żyjący w XXI wieku postępujemy zawsze tak jak trzeba?
Bo, czy za normalny można uznać kraj, którego obywatele w wolnych demokratycznych wyborach wybierają na prezydenta postkomunistę? Czy za w pełni niepodległy można uznać kraj, w którym decydujący wpływ na opinię publiczną i polityków wywierają ideowi i rasowi pogrobowcy morderców z UB? Czy „Inka” chciałaby żyć w kraju, którego europosłami i eurokomisarzami zostają synowie, córki i wnuki ubeckich zbrodniarzy?
IJednak gorąco wierzę, że nadejdzie chwila, gdy:
" (...) w dzień Sądu Bóg mieczem Archanioła,
Wodząc swą ręką na lewo i prawo,
Oddzieli tych, co milcząc nie ugięli czoła,
Od tych, co byli narodu skorupą plugawą."

 

 


Źródła:

 

Autor tekstu „Spojrzenie Anioła” – J. Mazur, Spojrzenie Anioła, http://emjarek.mojweblog.pl.
Andrzej Kołakowski, Rozstrzelana armia, „Nasz Dziennik” 2003 – 02 – 08.
Zachowałam się jak trzeba, „Nasz Dziennik” 23 – 01 – 2007.
Wystawa „Sanitariuszka „Inka” i młodzi bohaterowie Armii Krajowej, htttp://www.w3c.org.
Gdzie wy macie Polskę?, Scenariusz akademii środowiskowej z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości" przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach pod kierunkiem pani Heleny Balejko i wychowawców klas.
M. Skorupka, Żołnierz, poeta, nauczyciel, Wspomnienie o Pawle Kamińskim, http://gim1.sokolowpodl.pl.
Jerzy Szymaniuk, Zalew Siemianówka oraz jego okolice Współczesność, historia, legendy oraz mity, http://siemianowka.pl/narewka/narewka.html.
Poruszająca historia nieznanej bohaterki AK, http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/wydanie_070122/kultura.
Poruszająca historia nieznanej bohaterki AK, http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/wydanie_070122/kultura.
Piotr Szubarczyk - OBEP IPN Gdańsk, IPN, http://www.ipn.gov.pl.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Sanitariuszka „Inka” – jedna z podlaskich podkomendnych „Łupaszki”, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, RODZINA SALEZJAŃSKA - Sanitariuszka Inka, „DonBOSCO magazyn salezjański” 2005 – 04, http://www.donbosco.salezjanie.pl.
Piotr Szubarczyk, Człowiek żywa istota myśląca z duszą..., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 11 (22), s. 33.
Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956, Teki Edukacyjne IPN, htttp://www.ipn.gov.pl.
Piotr Szubarczyk, Żołnierze Łupaszki. O Panie wejrzyj sprawiedliwie..., „Nasz Dziennik” 2003 – 02 – 08.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Znowu z „Łupaszką" - na partyzanckich szlakach Pomorza, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Uroczystości poświęcone 60 rocznicy śmierci sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK – Danuty Siedzikówny - Sopot – 27-29 sierpnia 2006 r., IPN – wersja tekstowa, http://www.ipn.gov.pl/.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Znowu z „Łupaszką" – na partyzanckich szlakach Pomorza, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Kres żołnierskiej drogi sanitariuszki „Inki”, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Tadeusz. M. Płużanski, Zamordowana za Łupaszkę, „Publicystyka antysocjalistycznego Mazowsza”, http://mazowsze.kraj.com.pl.
AŚ Gdańsk – Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Areszt.
Konferencja popularnonaukowa „Więzienie przy Kurkowej – wiek w dziejach Gdańska” i obchody 100. rocznicy utworzenia więzienia w Gdańsku – Gdańsk, 15–17 września 2003 r., aktualności IPN, http://www.w3c.org.
Tadeusz M. Płużanski, Dwa morderstwa sądowe PRL - owskiego prokuratora, Jak zginęła 17-letnia Danuta Siedzikówna "Inka" - sanitariuszka od Łupaszki, „Miesięcznik Informacyjny Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK”, 2001, nr 11.
Przewodnik wirtualny, www.sopot.net.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Znowu z „Łupaszką" - na partyzanckich szlakach Pomorza, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Piotr Szubarczyk, Żołnierze Łupaszki. O Panie wejrzyj sprawiedliwie..., „Nasz Dziennik” 2003 – 02 – 08.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Kres żołnierskiej drogi sanitariuszki „Inki”, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Kres żołnierskiej drogi sanitariuszki „Inki”, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Kres żołnierskiej drogi sanitariuszki „Inki”, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Małgorzata Piwowar, Inka zachowała się jak trzeba, Rzeczpospolita 2006 – 12 – 01.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Kres żołnierskiej drogi sanitariuszki „Inki”, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Piotr Szubarczyk, Polska Antygona, „Nasza Polska” 2006 – 11 – 07, nr 45.
Piotr Czartoryski – Sziler, Niech żyje Polska. Rozmowa z ks. Marianem Prusakiem, który spowiadał przed egzekucją Danutę Siedzikównę "Inkę", „Nasz Dziennik” 2007 – 01 – 23, nr 19.
Piotr Czartoryski – Sziler, Niech żyje Polska. Rozmowa z ks. Marianem Prusakiem, który spowiadał przed egzekucją Danutę Siedzikównę "Inkę", „Nasz Dziennik” 2007 – 01 – 23, nr 19.
Wystawa „Sanitariuszka „Inka” i młodzi bohaterowie Armii Krajowej, http://www.w3c.org.
Stopczyk, Kulisy produkcji filmu o Ince, Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych, http://www.tgrh.org.
Piotr Czartoryski – Sziler, Niech żyje Polska. Rozmowa z ks. Marianem Prusakiem, który spowiadał przed egzekucją Danutę Siedzikównę "Inkę", „Nasz Dziennik” 2007 – 01 – 23, nr 19.
Piotr Szubarczyk, Polska Antygona, „Nasza Polska” 2006 – 11 – 07, nr 45.
Stopczyk, Kulisy produkcji filmu o Ince, Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych, http://www.tgrh.org.
Żołnierze wyklęci. Zapomniani bohaterowie. Egzekucja „Inki” i „Zagończyka” cz. II, http://podziemiezbrojne.blox.pl.
Piotr Szubarczyk, Pogrobowcy UB w akcji, „Nasz Dziennik” 2007 – 02 – 14.
Piotr Szubarczyk, Polska Antygona, „Nasza Polska” 2006 – 11 – 07, nr 45.
Piotr Szubarczyk, Żołnierze Łupaszki. O Panie wejrzyj sprawiedliwie..., „Nasz Dziennik” 2003 – 02 – 08.
Zbigniew Herbert, Mademoiselle Corday.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, xxx, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, RODZINA SALEZJAŃSKA - Sanitariuszka Inka, „DonBOSCO magazyn salezjański” 2005 – 04, http://www.donbosco.salezjanie.pl.
Mirosław Sulej, Polonia Restituta dla wybitnych Polaków, Kombatant. Biuletyn Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, 2006, nr 12, s. 16.
Piotr Szubarczyk, Polska Antygona, „Nasza Polska” 2006 – 11 – 07, nr 45.
Waleczne kobiety, http://www.historycy.org.
Przywrócić prawdę, Brama do puszczy. Internetowa Gazeta Hajnowska, Urząd Miasta Hajnówka, http://moja.hajnowka.pl.
Tadeusz Szereszewski, Tak nas wychowano, „Niedziela Podlaska” dodatek do katolickiego tygodnika „Niedziela” 8.10.2006, nr 41 (616), s. 5.
Tadeusz Szereszewski, Tak nas wychowano, „Niedziela Podlaska” dodatek do katolickiego tygodnika „Niedziela” 8.10.2006, nr 41 (616), s. 7.
Małgorzata Piwowar, Inka zachowała się jak trzeba, Rzeczpospolita 2006 – 12 – 01.
Pokaz spektaklu "Inka 1946" pod patronatem marszałka Sejmu, dziennik internetowy PAP, 2007 – 01 – 11, http://dziennik.pap.com.pl.
Andrzej Kołakowski, Rozstrzelana armia, „Nasz Dziennik” 2003 – 02 – 08.
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Kres żołnierskiej drogi sanitariuszki „Inki”, http://www.ciechanowiec.xorg.pl.
(PAP), Zbrodnie bez kary, „Dziennik Polski” 1999 – 05 – 06.
Piotr Szubarczyk, Nieznane oblicza Józefa Gawerskiego, „Nasz Dziennik”, 2007 – 01 – 27/28, nr 23, s. 13.
Piotr Szubarczyk, Nieznane oblicza Józefa Gawerskiego, „Nasz Dziennik”, 2007 – 01 – 27/28, nr 23, s. 13.
Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu w okresie od 1 lipca 2000 r. do 30 czerwca 2001 r., stenogram 90. posiedzenia Senatu RP, wersja robocza, http://www.senat.gov.pl.
Poruszająca historia nieznanej bohaterki AK, http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/wydanie_070122/kultura.
Zenon Baranowski, Oprawca domaga się rewaloryzacji. Bił więźniów i chce za to wyższej emerytury, „Nasz Dziennik”, 2007 – 01 – 27/28, nr 23, s. 1, 3.
Zenon Baranowski, Oprawca domaga się rewaloryzacji. Bił więźniów i chce za to wyższej emerytury, „Nasz Dziennik”, 2007 – 01 – 27/28, nr 23, s. 1, 3, Piotr Szubarczyk, Nieznane oblicza Józefa Gawerskiego, „Nasz Dziennik”, 2007 – 01 – 27/28, nr 23, s. 13.
W opracowaniu wykorzystano także fragmenty wierszy z książki Modlitwa więzienna (fragment), N.N (w:), B. Otwinowska, Przeciwko złu. Wiersze i piosenki więzienne 1944–1956, wyd. AKCES, Warszawa 1995 – opublikowane w Biuletynie IPN 2002 nr 11.